Welkom in mijn museum!

Iedere stad of plaats heeft wel een museum. Vaak met oude voorwerpen, zoals schilderijen. Maar hoe komt een museum aan zo’n verzameling voorwerpen? En waarom worden oude dingen bewaard? Wat vertellen schilderijen ons over het leven van vroeger?

Het programma is geschikt voor groep 3 en 4 van het primair onderwijs. Dit programma laat leerlingen vanuit hun eigen belevingswereld kennismaken met kunst. Tijdens een interactieve rondleiding ontdekken leerlingen wat de rol is van musea en kunst. In de aanvullende actieve workshop maken ze hun eigen mini-museum in het Atelier. Beide onderdelen worden begeleid door een museumdocent.

Doelen

  • Waarom verzamelen we dingen?
  • Waarom bewaren we dingen van vroeger?
  • Leren wat een museum is en wat er gebeurt
  • Leren kijken naar kunst
  • Ervaren dat een museumbezoek leuk is.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Groep: 3 en 4
Tijdsduur: 60 minuten rondleiding OF 90 minuten rondleiding + workshop
Graag voorkeur voor tijdsduur bij de opmerkingen op het inschrijfformulier vermelden
Aantal begeleiders: 2 begeleiders per 15 leerlingen