Welkom in mijn museum!

Iedere stad of plaats heeft wel een museum. Vaak met oude voorwerpen, zoals schilderijen. Waarom bewaren we eigenlijk oude dingen? Wat vertellen schilderijen ons over het leven van vroeger? Tijdens deze rondleiding ontdekken leerlingen wat een museum is en maken ze kennis met bijzondere schilderijen. In de aanvullende workshop maken ze hun eigen mini-museum.

Het programma is geschikt voor groep 3 en 4 van het primair onderwijs. Dit programma laat leerlingen vanuit hun eigen belevingswereld kennismaken met kunst. Tijdens een interactieve rondleiding ontdekken leerlingen wat de rol is van musea en kunst. In de aanvullende actieve workshop maken ze hun eigen mini-museum in het Atelier. Beide onderdelen worden begeleid door een museumdocent.

Doelen

  • Waarom verzamelen we dingen?
  • Waarom bewaren we dingen van vroeger?
  • Leren wat een museum is en wat er gebeurt
  • Leren kijken naar kunst
  • Ervaren dat een museumbezoek leuk is.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Groep: 3 en 4
Tijdsduur: 60 minuten rondleiding OF 90 minuten rondleiding + workshop
Graag voorkeur voor tijdsduur bij de opmerkingen op het inschrijfformulier vermelden
Aantal begeleiders: 2 begeleiders per 15 leerlingen
Docentenhandleiding: Docentenhandleiding_Welkom in mijn Museum_DEF

foto: Mascha Joustra