Werkwijze

Culturele aanbod

Het Cultuurmenu bestaat uit een GRATIS deel, waarbij de leerlingen;
>  OF  OP BEZOEK gaan bij 6 grote culturele organisaties in de stad,
>  OF  OP SCHOOL een actieve workshop krijgen die aansluit bij thema’s in de klas.

Cultuurmenu.nu beschikt over een (openbaar) busvervoerregeling van Qbuzz voor alle groepen.
Klik HIER voor meer informatie over het aanvragen van vervoer voor het Cultuurmenu.

AANVRAGEN CULTUURMENU

Voor ieder leerjaar moet een keuze gemaakt worden uit het aanbod binnen OP BEZOEK of OP SCHOOL.

 • Drie leerjaren naar keuze mogen een workshop kiezen uit het aanbod van OP BEZOEK.
 • Alle groepen 1/2 dit schooljaar (2024-2025) via OP BEZOEK naar een theatervoorstelling in Schouwburg Kunstmin gaan
 • Drie leerjaren naar keuze mogen een workshop kiezen uit het aanbod van OP SCHOOL.
 • Elk leerjaar kiest voor een andere culturele organisatie m.a.w. elke culturele organisatie kan maar één keer gekozen worden
 • Binnen Op Bezoek kan maar één leerjaar per schooljaar kiezen voor een bezoek aan één van de drie Erfgoed instellingen.
 • Alle groepen binnen één leerjaar krijgen hetzelfde aanbod.
 • Een combinatiegroep, bv. groep 4/5 kan kiezen uit het aanbod van leerjaar 4 of leerjaar 5.

INSCHRIJFFORMULIER

 1. Is de keuze voor de leerjaren gemaakt, download het inschrijfformulier vul het in. Ga hiervoor naar INSCHRIJVEN, rechts bovenin op de site.
 2. Na het invullen van de algemene gegevens over de school en de groepen, kan er op het inschrijfformulier aangegeven worden welke leerjaren het aanbod van OP BEZOEK of OP SCHOOL afnemen. Hierbij vul je als leerkracht of icc-er telkens zelf een thema in.
 3. Vul op het inschrijfformulier alle gegevens in en mail het daarna naar info@soc.nl
 4. Vanuit SOC ontvang je een bevestiging van je aanvraag.
 5. Voor meer informatie of vragen, mail info@soc.nl of bel 088 888 53 20.

Vervoersregeling Cultuurmenu

Door de samenwerking met Qbuzz Nederland, Stroomlijn (Sociale Dienst Drechtsteden) en Gemeente Dordrecht is het mogelijk om binnen het Cultuurmenu een GRATIS busvervoerregeling voor alle groepen aan te bieden! Houdt er bij de planning van de activiteit wel rekening mee dat er vanaf 09.00 uur gebruik kan worden gemaakt van deze regeling. Daarnaast is het zo dat er één groep (20 tot 30 leerlingen, incl. begeleiders) per bus mee kan. Bij aanmelding van meerdere groepen moet er een bus eerder genomen worden, waarbij nog steeds één groep per bus geldt. Deze regeling is alleen geldig voor scholen in Dordrecht die meedoen met het Cultuurmenu.

De groepen 1/2 worden vervoerd door middel van touringcars. Bij de aanvraag van het Cultuurmenu graag aangeven bij opmerkingen of de groep gebruik wil maken van vervoer. De tourinigcars worden dan vervolgens door SOC georganiseerd. De school krijgt hiervan een terugkoppeling.
LET OP! Vanwege een groot personeelstekort binnen het besloten busvervoer is er helaas geen garantie meer dat er een touringcar beschikbaar is. Hoe meer maanden van tevoren de aanvraag wordt gedaan, hoe groter de kans dat er een touringcar georganiseerd kan worden. Uiteraard is het ten alle tijden mogelijk om te reizen met het openbaar vervoer.

De groepen 3 – 8 gaan met het openbaar vervoer. Dit kan worden aangevraagd door het aanvraagformulier openbaar vervoer cultuurmenu te versturen aan Qbuzz, via backoffice.dmg@qbuzz.nl

Voorwaarden voor groepsticket OV Cultuurmenu Dordrecht:

Groepsticket voor 20-30 leerlingen incl. begeleiders.

 • De  Groepsticket moet minimaal 10 dagen voor de geplande datum waarop vervoer nodig is, via de site van het Cultuurmenu worden aangevraagd.
 • Geldig voor een groep bestaande uit maximaal 20-30 leerlingen incl. de begeleiders  (ouder dan 18 jaar).
 • Geldig voor één heenreis en één terugreis op dezelfde dag.
 • Geldig bij een instaptijd op werkdagen tussen daluren (tussen 09:00 – 16:00 uur)
 • De school dient zich 24 uur van te voren via mail af te melden, indien zij door onverwachte omstandigheden, geen gebruik zullen maken van het regulier OV.
 • Indien er geen afmelding plaats heeft gevonden zullen de kosten van de groepsticket in rekening gebracht worden.
 • De retour groepsticket aan de chauffeur te laten zien
 • Op tijd bij de halte aanwezig te zijn
 • Eventuele wijzigingen zsm aan Qbuzz door te geven
 • Eventuele klachten aan Qbuzz doorgeven
 • Er dient rekening gehouden te worden dat Qbuzz op voorhand geen zicht heeft op het aantal aanwezige passagiers in de bus. De mogelijkheid kan namelijk bestaan dat de bus vol is, waardoor de kans bestaat dat de volgende bus genomen moet worden

Het cultuurpaspoort

Het Cultuurmenu geeft binnen HET CULTUURPASPOORT een overzicht van culturele organisateis in en rondom Dordrecht die – tegen betaling –  tevens culturele activiteiten aanbieden aan het primair onderwijs. Het aanbod binnen HET CULTUURPASPOORT wordt rechtstreeks bij de desbetreffende culturele organisatie afgenomen.

Annuleren

Mocht een aanvraag niet door kunnen gaan, dan dient de school dit zo snel mogelijk bij info@soc.nl te melden. Bij niet tijdige afmelding is SOC helaas genoodzaakt de gemaakte kosten bij de school in rekening te brengen:
Annulering 14–8 dagen voor aanvang: 50%
Annulering 1 week voor aanvang: 100%

Privacy beleid

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht zijn. Transparantie over het gebruik van persoonlijke gegevens wordt steeds belangrijker. In ons privacy beleid kun je lezen welke informatie we van je hebben, hoe we die verwerken en bewaren en wat je rechten zijn.
Zo weet je precies wat we met jouw gegevens doen en waarom.
Hier vind je het privacy beleid van het Cultuurmenu
Als je vragen hebt over dit beleid, je gegevens of onze beveiligingsmaatregelen neem dan contact op met de Klantenservice via info@soc.nl of bel naar 088-8885320.