Voor hetzelfde geld

Onderwijs is er voor iedereen. Iedereen in Nederland kan en moet zelfs naar school. Iedereen leert lezen, schrijven, rekenen en meer. Maar niet voor iedereen is onderwijs gelijk. Dat komt doordat sommige gezinnen minder geld te besteden hebben. Eén op de tien kinderen in Nederland leeft onder de armoedegrens, dat is gemiddeld drie kinderen per klas. Wat is echter de waarde van geld en wat heeft het voor invloed op je leven als je minder te besteden hebt? In ‘Voor hetzelfde geld’ voeren leerlingen een interactieve opdracht uit, waarbij ze spelenderwijs de antwoorden op deze vragen ontdekken.

DOELEN
– Leerlingen leren over verschillen in rijkdom
– Leerlingen leren over de waarde van geld en producten
– Leerlingen leren rekenen met geld
– Leerlingen leren financieel te plannen
– Leerlingen leren over consequenties van armoede in het dagelijks leven
KERNDOELEN: 3, 24, 26, 28, 35

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Erfgoed
Doelgroep: Groep 6 
Tijdsduur: 60 minuten