Theater

Bij Theater ontdekken de leerlingen de expressie-mogelijkheden van stem, taal, houding, beweging en mimiek en leren zij hoe zij dit moeten toepassen. Naast realistische situaties spelen leerlingen ook niet-realistische situaties (zoals sprookjes, zelfverzonnen verhalen), waardoor zij het verschil ontdekken tussen de theatrale werkelijkheid (de verbeelding) en de dagelijkse werkelijkheid.

Het ontwikkelen van spelvaardigheden gaat samen met de ontwikkeling van vaardigheden zoals samenwerken, inlevingsvermogen, wederzijds respect, creativiteit (ook binnen taal) en zelfvertrouwen. Via fysiek, (non-)verbaal spel én stemgebruik spelen leerlingen een rol, presenteren dit aan anderen en reflecteren op hun eigen spel en dat van anderen. Hierbij worden (door de leerkracht bepaalde) thema’s ingezet die aansluiten bij onderwerpen op school, de actualiteit of de belevingswereld van de leerlingen.

De basis van alle theaterworkshops is het Creatief Proces, een werkwijze waarbij Onderzoeken, Oriënteren, Uitvoeren en Evalueren centraal staat.

Praktische informatie

Een workshop binnen THEATER duurt maximaal 2 uur en 15 minuten, te verdelen over 1, 2 of 3 lessen. Elke workshop is maatwerk, uitgevoerd door een vakdocent. Hiermee wordt afgesproken:

  • uit hoeveel lessen de workshop gaat bestaan
  • welke vormen en/of stijlen van theater bij het thema aansluiten
  • wanneer de workshop ingepland wordt

Heb je andere wensen geef dit dan aan bij het inschrijfformulier – opmerkingen.