Op school

Binnen het culturele aanbod OP SCHOOL gaan de leerlingen actief aan de slag met diverse kunstdisciplines én hun verbeelding.  

Het aanbod sluit aan bij de leeftijd en ontwikkeling van de leerlingen. Binnen beeldend, dans, theater en muziek wordt de leerling aan de hand van een vakdocent van ToBe cultuurcentrum meegenomen door het creatieve proces, waarbij d.m.v. onderzoekend leren en het prikkelen van de nieuwsgierigheid, de creatieve denkkracht wordt gestimuleerd.
De workshops binnen Media (foto / film / animatie / beeldtaal) worden verzorgd door vakdocenten van The Movies Dordrecht.
Het aanbod zorgt voor verwondering, biedt ruimte voor het ontdekken van ieders talent en de ontwikkeling van vaardigheden zoals creativiteit, analyseren, creëren, kritisch denken en reflecteren op eigen en andermans werk.

Lees HIER meer over de werkwijze van het Cultuurmenu.