Nederland: tolerant land?

Waar eindigt mijn vrijheid en waar begint die van jou? Door historische én actuele gebeurtenissen te bespreken, onderzoeken leerlingen hoe we denken over vrijheid en verdraagzaamheid – vroeger en nu. Wat veranderde er door de reformatie, de Tachtigjarige Oorlog, de Synode van Dordrecht en onze grondwet? Bij elke gebeurtenis legt de museumdocent een verband met nu. De leerlingen onderzoeken vragen zoals: in hoeverre is Nederland een tolerant land?

Dit programma sluit aan bij de leerdoelen voor de vakken:
– Burgerschap: Vrijheid en Tolerantie
– Geschiedenis:
Tachtigjarige Oorlog en Godsdienstvrijheid

PRAKTISCHE INFORMATIE
Groep: 7 & 8
Tijdsduur: 60 minuten
Aantal begeleiders: 3 begeleiders per 15 leerlingen.
De museumles kan aan maximaal 30 leerlingen tegelijkertijd worden aangeboden
De begeleiders en begeleidende docenten spelen een actieve rol tijdens het bezoek.