Molen Kyck over den Dyck

Met de inpoldering van het eerste stuk land buiten de stadsmuren van Dordrecht in 1603 ontstond de Noordendijk. Tot in de negentiende eeuw verrees aan de Noordendijk de ene na de andere molen. In deze periode bezat Dordrecht rond de honderd molens. Door de eeuwen heen verdwenen ze bijna allemaal, ze brandden af, werden gesloopt of de eigenaar schakelde over op stroomkracht. In het laatste geval haalden ze het wiekenkruis eraf en bleef alleen de romp van de molen staan. Slechts één Dordtse molen heeft de neergang van de ‘windhandel’ overleefd: de molen Kyck over den Dyck. Deze ronde stenen stellingmolen is gebouwd in 1713 als moutmolen, later werd hij als pelmolen ingericht en daarna is hij als korenmolen in gebruik geweest. Tot 1932 werd er in de molen beroepsmatig gemalen en is hij ook al die tijd bewoond. De molen Kyck over den Dyck is in de periode 1999 – 2001 grondig gerestaureerd en weer maalvaardig gemaakt. De molen met zijn imposante maalwerk is middels een rondleiding, te bezichtigen!

Je bent een echte Dordtenaar als je een keer op de molen geweest bent”

PRAKTISCHE INFORMATIE
plaats: Molen Kyck over den Dyck
groep: 5 – 8
Groepsgrootte in de molen: max. 25 leerlingen, met vijf (verplichte) begeleiders

De molenaar kan in de klas komen, als een losse les of als voorbereiding op het bezoek aan de molen.
De lessen in de klas en het bezoek aan de molen kunnen van september tot en met juni in overleg met de molenaar.
Contact: secretaris@molen-dordrecht.nl
Prijs per rondleiding € 50,-    /  Tijdsduur; 90 min.
Prijs per les in de klas € 50,-  /  Tijdsduur; 1 uur

Het aanbod wordt rechtstreeks bij de Molen Kyck over den Dyck afgenomen.