Het mysterie van 1572

Wie lost het mysterie op? Weet jij wie je bent, wie wij zijn en hoe Nederland is ontstaan? Dit programma – over burgerschap, erfgoed en geschiedenis – laat je zien en beleven wat vrijheid, verdraagzaamheid, verscheidenheid en verbondenheid betekenen in het Nederland van toen en nu.

Het programma bestaat uit een docentenhandleiding, vier video’s met acteur Jefferson Yaw Frempong-Manson, een stripboek en vier lessen – elk over 1 van de actuele vier waarden. Een van de video’s is opgenomen in Dordrecht en legt de link met de Eerste Vrije Statenvergadering in het Hof in 1572.

Al sinds de Geboorte van Nederland tijdens de Tachtigjarige Oorlog zijn vrijheid, verscheidenheid, verdraagzaamheid en verbondenheid belangrijke waarden. Niet alleen om kennis van te nemen, maar ook om mee om te leren gaan. Het is onze ambitie jongeren te laten oefenen met het luisteren naar elkaar, het respecteren van elkaars vrijheden en het begrijpen van de basiswaarden waar Nederland voor staat. Door elkaar beter te leren kennen en met elkaar in gesprek te gaan ontstaat een socialere maatschappij.

De Geboorte van Nederland ging niet zonder slag of stoot. Voor, tijdens en na het moment dat de Nederlanden zich afscheidden van de Spaanse koning Filips II gingen ze al jaren gebukt onder een burgeroorlog. De geboortejaren van Nederland laten zien hoe verschillen van religie, politieke voorkeur, geografische en economische positie een rol speelden in het ontstaan van het land. En hoe de inwoners van de Nederlanden uiteindelijk toch tot elkaar kwamen in vrijheid, verscheidenheid, verdraagzaamheid en verbondenheid. Deze vier thema’s zijn ook vandaag nog zeer actueel en maken – net als toen – heftige discussies los. In dit lesprogramma komen de vier waarden en de omgang met elkaar nadrukkelijk aan bod. Niet alleen door te leren van het verleden en de totstandkoming van Nederland, maar ook door met elkaar in gesprek te gaan over verschillen en overeenkomsten.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Groep: 7 & 8
Tijdsduur: 4 lessen
Waar: op school en locatie Het Hof: vanaf januari 2023
Datum: vanaf 1 oktober 2023
Kosten: Gratis
Meer informatie via www.geboortevannederland.nl/onderwijs