Het mysterie van 1572

Geboorte van Nederland.

Wie lost het mysterie op? Weet jij wie je bent, wie een ander is en hoe je je tot die ander verhoudt? Weet jij wie wij zijn en hoe Nederland is ontstaan? Al vanaf de geboortejaren van Nederland kenmerkt ons land zich door verschillen in religie, politieke voorkeur, geografie en economie. Ondanks deze verschillen vonden Nederlanders elkaar in vrijheid, verscheidenheid verdraagzaamheid en verbondenheid. Deze vier thema’s maken heftige discussies los en zijn zowel toen als nu zeer actueel. Laten we leren van toen.

Het programma bevindt zich op het raakvlak van geschiedenis, erfgoed en burgerschapbestaat en bestaat uit een stripboek en een lessenserie van vier of vijf lessen – vier op school en één in de eigen omgeving. De leerkracht kan kiezen welke variant van het programma wordt gebruikt in zijn/haar lessen. Een verkorte variant van het programma is ook mogelijk.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Groep: 7 & 8
Tijdsduur: 4 á 5 lessen
Waar: op school en locatie Het Hof: vanaf juli 2022
Datum: vanaf 1 april 2022
Kosten: Gratis
Meer informatie via www.geboortevannederland.nl