De wereld van Jaz

‘De wereld van Jaz’ is een voorstelling die speciaal ontwikkeld is voor kinderen die normaal gesproken niet of nauwelijks in aanraking komen met theater, omdat  de drempel voor hen, zelfs letterlijk, te hoog is. Doordat wij een open en toegankelijke sfeer creëren, voelen ook kwetsbare kinderen zich veilig genoeg om deze voorstelling te beleven!

Het prentenboek over Jaz wordt tot leven gebracht in “de Wereld van Jaz” – een unieke muzikale vertelvoorstelling. Speciaal ontwikkelt voor bijzondere doelgroepen in de  ontwikkelingsleeftijd tussen 3 en 7 jaar.

“Jaz woont in zijn eentje op een kleine planeet. Het is een leuk planeetje, maar er is niemand om mee te spelen. Er zijn meer leuke, bijzondere, aparte figuurtjes in deze voorstelling die ook alleen op hun planeetje leven. Eigenlijk zitten ze helemaal niet zo ver bij elkaar vandaan. Reis mee met Jaz om ze allemaal te ontmoeten.”

De voorstelling wordt aangepast aan de doelgroep en wordt gespeeld op locatie.

Meer informatie over de voorstelling vind u op: http://www.devertelfabriekdordrecht.nl/dewereldvanjaz/

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Theater / Schoolvoorstelling
Leeftijd: 3  t/m 7 jaar
Tijdsduur: ongeveer 30 minuten
Voorwaarden: minimale oppervlakte van 6 bij 6 m
Prijzen ex 9% BTW en reiskosten:
1e voorstelling op locatie € 500,-
2e voorstelling op dezelfde locatie/dag € 250,-
Totaal voor twee voorstellingen € 750,- (ex btw)
Reiskosten (van en naar Dordrecht) € 0,19 ct/km

Deze pri jzen zi jn inclusief lesmateriaal
Het boekje van de voorstelling is voor € 13,30 te bestel len door te vermelden bij
http://www.devertelfabriekdordrecht.nl/dewereldvanjaz/

AANVULLENDE WORKSHOPS
• Zangles – gebruik je stem, laat jezelf horen
• Verwerkingsles met gebaren
• Werken met textiel – het beleven van textiel en de verschi l lende texturen

Pri jzen op aanvraag
Voor vragen kunt u contact opnemen per e-mai l .
info@devertelfabriekdordrecht.nl