De verzameling van Simon

Huis van Gijn

Wat een bijzondere kist! Wat zit er allemaal in? Samen met de museumdocent onderzoeken de kleuters de voorwerpen. Het is de verloren verzameling van Simon van Gijn! Maar wat hoort bij elkaar? Met behulp van muziek, spel en beweging oefenen de kleuters met het herkennen en benoemen van kleuren, technieken, vormen, materialen en functies. Samen sorteren ze de objecten, net als in een echt museum.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Groep: 1 en 2
Tijdsduur: 90 minuten
Waar: in de klas

Kosten: gastles + leskist 150 euro
Reserveren: https://www.huisvangijn.nl/primaironderwijs/