De kunst van het doorgeven

Leerlingen van 9 tot 12 jaar zijn vaak al bezig met grote maatschappelijke thema’s, zoals discriminatie en racisme. In dit verdiepende burgerschapsprogramma onderzoeken we wat culturele diversiteit is, hoe het tot uiting komt en waarom het belangrijk is om hier oog voor te hebben – in een museum maar ook daar buiten. De museumles wordt afgesloten met een workshop waarin de leerling de (culturele) identiteit van een medeleerling op een creatieve manier verbeeldt in een collage-portret.

 

DOELEN

  • De leerling kan reflecteren op de eigen culturele diversiteit én die van een ander;
  • De leerling kan de (culturele) identiteit van een ander op symbolische wijze verbeelden door middel van de collagetechniek.
  • De leerling kent begrippen zoals culturele diversiteit, cultuur, normen, waarden, geschiedenis, gewoonten, rituelen, tradities, samenleving en leefomgeving;
  • De leerling kent de rol of taak van een museum met betrekking tot het thema culturele diversiteit;
  • De leerling maakt kennis met de kracht van kunst als middel om dit thema te bespreken en is zich hierbij bewust van de rol van de kunstenaar.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Groep: 6 t/m 8
Tijdsduur: 120 minuten
Aantal begeleiders: 2 begeleiders per 15 leerlingen