Collage of Klei

Leerlingen uit groep 3 en 4 dagen we uit om vaste schema’s en stereotiepe beelden te doorbreken. Tussen de verschillende elementen binnen jouw thema (keuze van de leerkracht) leggen de leerlingen onderlinge verbanden. Associëren speelt zeker een rol, maar leerlingen gaan ook steeds planmatiger werken. Zij maken kennis met het creatief proces en ontdekken welke stappen er nodig zijn om te komen tot een bijzonder resultaat.

Kies je voor 2D, dan werken leerlingen met collagetechnieken
Kies je voor 3D, dan is het uitgangspunt boetseren (klei, was of pulp)

PRAKTISCHE INFORMATIE
Een workshop binnen BEELDEND duurt maximaal 2 uur en 15 minuten, te verdelen over 1, 2 of 3 lessen.
Elke workshop is maatwerk, uitgevoerd door een vakdocent. Hiermee wordt afgesproken:
– uit hoeveel lessen de workshop gaat bestaan
– welke technieken en materialen bij het thema aansluiten
– wanneer de workshop ingepland wordt
– Materiaalkosten: in overleg, met een max. van € 2,50 per leerling

Heb je andere wensen, geef dit dan aan bij het inschrijfformulier – opmerkingen.