Beeldend

Houtskool of IJzerdraad

Jonge kinderen genieten van tastervaringen en staan open voor toevallige ontdekkingen. Leerlingen gaan binnen deze workshops aan de slag om het plezier in de beweging te ervaren. Ze ontdekken dat ze op allerlei manieren sporen kunnen achterlaten binnen het thema wat jij als leerkracht hebt aangedragen. Kies…

Lees verder

Druktechniek of Verbindingen

Leerlingen uit groep 7 en 8 krijgen steeds meer oog voor de communicatieve functie van beelden en ontdekken dat beelden een bepaalde bedoeling kunnen hebben. In deze workshop werken ze aan opdrachten met een communicatieve functie binnen een thema wat jij als leerkracht aandraagt. Leerlingen krijgen steeds…

Lees verder

Collage of Klei

Leerlingen uit groep 3 en 4 dagen we uit om vaste schema’s en stereotiepe beelden te doorbreken. Tussen de verschillende elementen binnen jouw thema (keuze van de leerkracht) leggen de leerlingen onderlinge verbanden. Associëren speelt zeker een rol, maar leerlingen gaan ook steeds planmatiger werken. Zij maken…

Lees verder

Verf of Constructie

Leerlingen uit groep 5 en 6 gaan steeds meer verhalend tekenen met oog voor detail en onderlinge relaties. Hun inzicht in causale verbanden groeit en ook hun belangstelling voor een natuurgetrouwe weergave groeit. Ze komen steeds meer tot nieuwe oplossingen, zowel technisch als beeldend. Met behulp van…

Lees verder