Beeld en Boodschap

In onze samenleving is beeld oververtegenwoordigd: van spaarplaatjes bij de supermarkt en posters op het station tot het nieuws op televisie en de vele afbeeldingen op sociale media. We worden dagelijks gebombardeerd met beeld. Maar wat proberen deze beelden ons te vertellen? Is beeld net zo onschuldig als het lijkt?

In Nazi-Duitsland was beeld allesbehalve onschuldig. Het werd gebruikt om kinderen te verleiden, te beïnvloeden en ze te doordringen van Hitlers idealen van saamhorigheid, vaderlandsliefde en opofferingsgezindheid. Maar hoe is dat nu? Weten we welke boodschap er achter de plaatjes schuilgaat? Kunnen we voorkomen dat massabeïnvloeding opnieuw voorkomt? Of gebeurt dat al?

Beeld zien is iets anders dan beeld lezen, maar hoe doe je dat? In de workshop Beeld en Boodschap geven we deelnemers het gereedschap om beeld kritisch te lezen. In een voorbereidende les op school en een museumworkshop verkennen we het onderwerp propaganda, zowel in het heden als verleden. Leerlingen leren in de les op school een kritische beeldanalyse te maken. In de tentoonstelling ‘Nazipropaganda voor de jeugd, 1933-1945’ gebruiken ze deze methode om de gruwelijke waarheid achter onschuldig ogende prentjes te onthullen. De nieuw verworven vaardigheden passen ze vervolgens toe op situaties in het heden, door actief aan de slag gaan met informatiebubbels, fake news en de invloed van sociale media.

Beeld en Boodschap is een workshop voor groep 7 en 8 van het primair onderwijs. De workshop sluit aan op de thema’s mediawijsheid en burgerschap.

DOELEN

  • Leerlingen leren over reclame en propaganda
  • Leerlingen leren kritisch naar beeld te kijken
  • Leerlingen leren over de Tweede Wereldoorlog
  • Leerlingen leren waakzaam te zijn op nepnieuws
  • Leerlingen leren over beïnvloeding

 PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Erfgoed
Doelgroep: Groep 7 en 8
Tijdsduur:

  • Twee voorbereidende lessen van 45 minuten
  • Museumworkshop van 105 – 120 minuten
  • Suggesties voor vervolglessen