Fantasie en Filmcreatie

In groep 7 en 8 verkennen we het spel tussen fantasie en werkelijkheid verder. De bouwstenen van film komen in beeld. Hiermee kraken leerlingen sneller de codes waarmee beeldtaal wordt gemaakt om zo de bedoeling van de beeldmaker te ontdekken. Leerlingen zien korte films*. Eén ook met special effects, want deze verwarren werkelijkheid en fantasie nog verder. We bespreken wat ze zien en hoe dat gebeurt. Energizers geven die bespreking extra belevingswaarde. In het tweede deel bedenken de leerlingen een goocheltruc, die kan worden verbeeld door gebruik van die filmische codes. Ze maken hiervan een foto-storyboard. Van de meest originele en uitgewerkte storyboard maken we ook echt een filmopname.

* Wij werken met korte films omdat het veel gelegenheid geeft om kijken en actief verwerken goed te doseren. Uit de Korte Film Poule van het EYE Filmmuseum Amsterdam komt prachtig filmmateriaal van over de hele wereld. Leerlingen kijken o.a.naar: Lovefield: een mysterieuze korte speelfilm vol beeldtaal- trucs die angstige emoties oproepen. Wat zie je, wat is er bewust weggelaten en welke rol speelt muziek?

PRAKTISCHE INFORMATIE
Een workshop duurt van 1,5 tot maximaal 2 uur en 15 minuten.

Elke workshop is maatwerk vanuit een basisontwerp, uitgevoerd door een vakdocent. Met hem/haar wordt afgesproken:
– hoe er kan worden aangesloten bij een lopend leerthema of actuele gebeurtenissen
– welk materiaal op school aanwezig is of moet worden meegenomen (ad. € 25,- per les).